Konstrukční práce

 • Koncepční ideové návrhy a designové studie
 • Vývoj produktu, jeho úpravy a modernizace
 • Návrh strojů, součástí a mechanických celků
 • Tvorba detailních parametrických 3D modelů
 • Rendering, řezy, rozpadové pohledy a animace
 • Převod tištěné i digitální 2D dokumentace do 3D
 • Využíváme konstrukční CAD software SolidWorks

Pevnostní výpočty

 • Statické lineární a geometricky, materiálově a kontaktně nelineární analýzy
 • Modální analýzy vlastních frekvencí a příslušných vlastních tvarů
 • Termálně-pevnostní analýzy s uvážením teplotní roztažnosti
 • Analýzy vzpěrné stability (lineární a nelineární buckling)
 • Analýzy svarových a předpjatých šroubových spojů
 • Analýzy únavové životnosti (S-N a E-N)
 • Využíváme výpočetní software ANSYS Mechanical

Technická dokumentace

 • Výrobní výkresy strojních součástí
 • Výrobní výkresy plechových dílů
 • Výrobní výkresy svařovaných dílců
 • Montážní výkresy sestav se soupisy položek
 • Výrobní dílenská dokumentace pro ocelové konstrukce
 • Reprodukce poškozené a neaktuální technické dokumentace
 • Vektorová digitalizace výkresů metodou ručního překreslování

Ukázky práce